ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸਤਾਰਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੇਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਲੀ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਆਫਰ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ 1,999 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਫਰ ਸਿਰਫ 10 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਵਿਸਤਾਰਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ “Festival Sale” ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਫਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਆਫਰ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਾ ਦੀ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਆਫਰ ‘ਚ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਆਫਰ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਊਚਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।