ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Be the first to comment

Leave a Reply