Ad-Time-For-Vacation.png

Surat rubaiya

ਜਦ ਯਾਦ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ|
ਮੇਰੀ ਨੀਚਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ ||
ਜਦ ਯਾਦ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਉੱਡਦੀ ਏ|
ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਏ||
ਇਸ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਘੁੱਟ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ|
ਹੁਣ ਨੀਚਤਾ ਹੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਏ ||

ਵੇਲ ਰੁਲਦੀ ਥੱਲੇ ਅੰਗ ਭਨਾਵੇ,
ਕੱਢੋ ਇਸ ਜੂਨੀ’ਚੋ ਤਰਲੇ ਪਾਵੇ|
ਰੱਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੇਕਰ,
ਵਾਹ! ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵੇ|

ਸੁਰਤ ਦੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰ ਏ|
ਸੁਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਰ ਤਾਰ ਏ|
ਸੁਰਤ ਦੇ ਚੱਪੂ ਘੜੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ,
ਸੁਰਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਏ|

ਸੁਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਸੁਰਤ ਪਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੀ|
ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਵੇਖੇ, ਟੋਇਆ ਟਿੱਬਾ,
ਹਰ ਥਾਂ ਪੱਬ ਹੈ ਧਰਦੀ|
ਸਬੱਬ ਜੇਕਰ ਬਣ ਆਵੇ,
ਕੋਈ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆਕੇ,
ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ਼ ਜਗਾ ਜਾਵੇ,
ਸੁਰਤ ਸਾਰ ਬਣ ਆਉਂਦੀ|

ਉੱਡੀ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀ,
ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਡੋਰ ਹਿਲਾਵਦਾਂ|
ਲੱਖਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਧੱਕਣ ਆ ਕੇ,
ਖ਼ਾਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਵਦਾ|
ਉਂਗਲੀ ਆਸਰੇ ਹੋਈ ਖੇਡ ਸਾਰੀ;
ਡੋਰ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੁਰਤ ਜੇਕਰ,
ਉਂਗਲ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ|
ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਸ ਰਚਾਈ,
ਸੂਰਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਦਾਰੂ,ਸੁਰਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ|

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
matrimonail-ads
On Key

Related Posts

ਸ਼ੱਕ

ਗੁਰ-ਰਜਾ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਰਤਾ-ਭਰਿ, ਸਰਧਾ ਸੱਭ ਗਵਾਏ। ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਤੋੜਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਤਿ ਕਰਾਏ। ਵੇਖੋ! ਸੋਹਣਾ ਸਾਜ, ਜਿਵੇਂ, ਜਦ ਹੱਥਿ ਗਵੱਯੇ ਆਏ। ਕਢਿ ਕਢਿ

vah vah mere sai meharvaan

ਵਾਹ! ਵਾਹ! ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮਿਹਰਵਾਨ| ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੈ ਕੁਰਬਾਨ || ਅਜਬ ਰੰਗ,ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ | ਤੇਰੇ ਚੋਜਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ|| ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵਖਾਲੇ ਤੂੰ

rubaeeyan

ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੂਪ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਟਦੇ ਨੇ| ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਦਾਅਵੇ ਦੋਨੋਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ | ਕਰਦਾ ਦੋਨਾਂ

Ektuhi Gurbani App
Guardian Ads - Qualicare
Select your stuff
Categories
events_1
Online-Marketing-Strategies-ad405-350
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.