ਚੀਨ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਲਿਆ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ

Be the first to comment

Leave a Reply