ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਯੋਗੀ- ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ

Be the first to comment

Leave a Reply