ਹਸਗੁੱਲੇ

February 23, 2018 Web Users 0

ਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗਾਹਕ 10 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ […]

Jokes

June 17, 2016 SiteAdmin 0

ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ”ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸਰ… ਅਧਿਆਪਕ (ਟਿੰਕੂ ਨੂੰ),”ਬਸ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪੱਥਰ ”ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ […]

Jokes of the week

May 23, 2016 SiteAdmin 0

ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ… ਮਕੈਨਿਕ,’ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ?’ ਕਾਰ ਮਾਲਕ,’ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ।’ ਮਕੈਨਿਕ,’ਇਕਦਮ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਐਵਰੇਜ?’ ਕਾਰ ਮਾਲਕ,’ਨਹੀਂ, […]

Jokes

April 6, 2016 admin 0

• wholesale jerseys ਮਾਸਟਰ cheap jerseys (ਜੈਪਾਲ cheap jerseys ਨੂੰ I )-ਦੱਸੋ, The ਆਦਮੀ Who ਅਤੇ ਗਧੇ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਜੈਪਾਲ-ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ […]